POLIETYLEN

POLIETYLEN

Nazwy handlowe:

Polietylen, Boralen

Kolor:

naturalny, zielony, czarny

Dostępne półfabrykaty:

płyty, wałki, tuleje

OPIS:

 

Wyróżnia się trzy główne metody polimeryzacji: nisko, średnio i wysokociśnieniową. Jako tworzywo konstrukcyjne wykorzystuje się niskociśnieniową odmianę PE o dużej gęstości.

 

WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE POLIETYLENU:

 

•     wysoka odporność na zadrapania,

•     wysoka odporność chemiczna (na roztwory zasad, kwasów i soli),

•     wysoka odporność udarowa,

•     bardzo niski współczynnik tarcia,

•     możliwość kontaktu z żywnością,

•     niska przenikalność pary wodnej.

 

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ POLIETYLENU:

 

•     pojemniki do przechowywania żywności,

•     elementy linii rozlewniczych,

•     prowadnice łańcuchowe,

•     wykładziny.

 

ODMIANY POLIETYLENÓW:

 

PE 300 (PE HD, Boralen 300):

PE 500 (PE HMW, Boralen 500, Tecafine PE 5):

PE 1000 (PE UHMW, Boralen 1000, Tecafine PE 10, Gur®):

•     odporny na ścieranie,

•     bardzo dobre właściwości ślizgowe,

•     bardzo dobre właściwości izolacyjne,

•     zakres temperatur od-269°C do + 80°C

•     obojętny fizjologicznie (może mieć kontakt z żywnością – atest PZH)

•     tłumi drgania i hałas,

•     nie absorbuje wilgoci.