GATUNKI ALUMINIUM

GATUNKI ALUMINIUM

oznaczenie numeryczne wg PN EN 573-3

oznaczenie symbolami chemicznymi wg PN EN 573-3

oznaczenie                   wg PN-79/H-82160

ASTM       amerykańska

DIN                         niemiecka

czyste aluminium

1080A

Al 99,8 (A)

A00

-

Al 99,8

1070A

Al 99,7

A0

-

Al 99,7

1050A

Al 99,5

A1

1050

Al 99,5

1200

Al 99,0

A2

-

Al 99

stopy Al – Cu (seria 2000)

2007

AlCu4PbMgMn

-

-

AlCuMgPb

2011

AlCu6BiPb

-

2011

AlCuBiPb

2014

AlCu4SiMg

PA 33

2014

AlCuSiMn

2017A

AlCu4MgSi (A)

PA 6

2017

AlCuMg1

2024

AlCu4Mg1

PA 7

2024

AlCuMg2

2030

AlCu4PbMg

-

-

(AlCuMgPb)

stopy Al – Mn (seria 3000)

3003

AlMn1Cu

-

3003

AlMnCu

3103

AlMn1

PA 1

-

AlMn1

3004

AlMn1Mg1

PA 5

-

-

3005

AlMn1Mg0,5

-

-

-

3105

AlMn0,5Mg0,5

PA 16

-

AlMn0,5Mg0,5

stopy Al – Mg (seria 5000)

5005A

AlMg1

PA 43

5005

AlMg1

5019

AlMg5

PA 20

-

-

5251

AlMg2

PA 2

-

AlMg2Mn0,3

5252

AlMg2,5 (B)

-

-

-

5754

AlMg3

PA 11

-

AlMg3

5049

AlMg2Mn0,8

-

-

AlMg2Mn0,8

5083

AlMg4,5Mn0,7

PA 13

5083

AlMg4,5Mn

5086

AlMg4

-

5086

AlMg4Mn

stopy Al – Mg Si (seria 6000)

6101

AlMgSi

PA 38

6061

-

6005

AlSiMg

-

-

-

6012

AlMgSiPb

-

-

-

6060

AlMgSi

-

-

AlMgSi0,5

6061

AlMgSiCu

PA 45

-

AlMg1SiCu

6082

AlSiMgMn

PA 4

-

AlSi1

stopy Al – Zn (seria 7000)

7020

AlZn4,5Mg1

PA 47

7005

AlZn4,5Mg1

7022

AlZn5Mg3Cu

-

-

AlZnMgCu0,5

7075

AlZn5,5MgCu

-

7075

AlZnMgCu1,5

stopy różne (seria 8000)

8011A

AlFeSi(A)

PA 0

8011

-